Terméktanács tagok

Apróhirdetései

Tagjaink hirdetései között böbgészhet és kereshet.
EESZ tagként feladhat hirdetést is! Jelentkezzen be és adjon fel apróhirdetést!

Térképes

Csemete és Mag

Kereső

Tagjaink által feltöltött adatok között kereshet fafaj szerint. Válasszon fafajt (akár többet is) és a keresés gomb megnyomása után a térképen megjelennek a találatok.

Hírek, aktualitások

2017. június 14.

Kedves Kollégák!

Megjelent a kormányrendelet a fásszárú ültetvényekről. 

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 12. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:

a) fás szárú ültetvény: legalább 5000 négyzetméter összefüggő területi kiterjedésű, az  1.  mellékletben meghatározott alapfafajok és azok erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajtáikból álló, legfeljebb 20 évig fenntartott, energetikai hasznosításra szánt hengeres energetikai célú fás szárú ültetvény, energetikai hasznosításra szánt legfeljebb 5 éves vágásfordulóval kezelt sarjaztatásos energetikai célú fás szárú ültetvény és a faipari alapanyag termelését szolgáló ipari célú fás szárú ültetvény;

b) intenzíven terjedő idegenhonos fafaj: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a  továbbiakban: Evt.) és a  végrehajtására kiadott rendelet értelmében intenzíven terjedő fafajnak minősülő fafaj.

 

Melléklet:

 

Fás szárú ültetvény telepítésére használható alapfafajok

1. Nyár fajok Populus spp.

2. Fehér fűz Salix alba

3. Fehér akác Robinia pseudoacacia

4. Dió fajok Juglans spp.

5. Kosárfonó fűz Salix viminalis

6. Mézgás éger Alnus glutinosa

7. Magas kőris Fraxinus excelsior

8. Magyar kőris Fraxinus angustifolia danubialis

9. Vörös tölgy Quercus rubra

10. Korai juhar Acer platanoides

A teljes rendeletet a 

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 86. szám 8517-i számában olvashatjátok.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17086.pdf

Farkas Pál
EESZT ügyvezető

2017. április 19.

Kedves Kollégák!

Szidonya István úr tájékoztatott bennünket, hogy megérkezett a Pyrinex 48 EC rovarölő permetezőszer szükséghelyzeti engedélye. Letölthető az alábbi linken:

- szükséghelyzeti engedély 

Felhívom figyelmeteket, hogy olvassátok el, mert fontos információkat tartalmaz.
A szer használatát be kell jelenteni a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságnak.

Farkas Pál sk.
EESZT ügyvezető 

2017. március 30.

Kedves Kollégák!

Sokan kértétek, hogy a Szidonya-előadást tegyük elérhetővé.
A lényeges momentumokat István megküldte, letölthetitek az alábbi linkekről:

Amennyiben kérdésetek van, forduljatok bizalommal hozzám.

Farkas Pál s.k.
EESZT ügyvezető 
2017. március 27.

Kedves Kollégák!

A március 22-i szakmai továbbképzés előadásai:

Az első anyag a nemesnyár ipari ültetvények brosúrája, amely külsőségeiben egy régebbi verzió (az újabb pdf változatát sajnos nem kaptam meg), de tartalmában teljesen megegyezik. A második dokumentum pedig Rasztovits Ervin előadásának rövid szöveges összefoglalója. 

Letöltés: 


Amint a többi előadás anyaga is megérkezik, azokat is elérhetővé teszem. 

Üdvözlettel: Farkas Pál s.k.

Elérhetőségek

Fertőszentmiklós
Vadász u. 6.
9444

E-mail: csemete[kukac]csemete.hu
Bankszámlaszám: 12072514-00140267-00100001Az EESZT 2016 évi tevékenységét  az Földművelésügyi Minisztérium (FM PTKF692/2/2016 és FM PTKF 1174/3/2016 sz. pályázatai)
és a NEA Civil Alap (NEA-E-16/0049 sz. pályázata) forrásai támogatták

Terméktanácsunk működését az NEA-TF-13-M-0170 sz pályázattal támogatta.